2. Stretnutie Pracovnej skupiny

1384

02.10.2018 sa v priestoroch SBA uskutočnilo 2. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia mladých podnikateľov Slovenska, zástupkyňa Slovenského živnostenského zväzu, členovia Pracovnej skupiny z radov Slovak Business Agency a prizvaní externí členovia PS.

Analytici odboru výskumu podnikateľského prostredia v prezentáciách predstavili nosné, aktuálne vypracovávané analytické výstupy, pričom sa naväčší priestor poskytol prezentácii novovzniknutej Analýze efektívnosti podporných porgramov pre MSP za rok 2017 a Analýze systému duálneho vzdelávania. Následne bol členom PS poskytnutý priestor na prednesenie návrhov k ich obsahovej stránke. V diskusii sa členovia vyjadrovali k predneseným témam a ich návrhy budú zapracované a zohľadnené pri ďalších činnostiach odboru.