Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

1170
Zdroj: Canva

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti dva novo prijaté zákony upravujúce oblasti poskytovania pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe podnikateľom zo strany štátu a neprimerané zmluvné podmienky v obchode s potravinami. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete nižšie.