Minimálna mzda od 1.1.2020

1628

Dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá by mala platiť od 1.1.2020 a tou je nová výška minimálnej mzdy stanovená nariadením vlády na 580 eur. V porovnaní s rokom 2019 sa zvyšuje o 60 eur, čo predstavuje zvýšenie o približne 11 %. Rast minimálnej mzdy na plánovaných 580 eur pritom zvýši ročné náklady mikro, malých a stredných podnikateľov o cca 101,75 mil. eur a dotkne sa takmer 28 000 živnostníkov a viac ako 27 000 firiem. Zvýšenie ročných nákladov firiem bude pritom spôsobené nielen zvýšením nákladov na hrubé mzdy o cca 75,5 mil. eur, ale taktiež na odvody do poistných fondov hradené zamestnávateľom, ktoré ho budú stáť cca 26 mil. eur. Výsledná suma zvýšenia mzdových nákladov podnikateľov pritom nie je konečná, nakoľko od výšky minimálnej mzdy sa odvíjajú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov.

Centrum lepšej regulácie, právno-analytický odbor Slovak Business Agency, uskutočnilo k zvýšeniu minimálnej mzdy aj Test MSP ex-ante, v ktorom nielen kvantifikovalo zvýšenie nákladov MSP, ale taktiež uskutočnilo právnu analýzu, medzinárodné porovnanie minimálnej mzdy vo vybraných krajinách a vo výsledku navrhlo viaceré alternatívne riešenia zamerané v prospech MSP. Viac si môžete prečítať TU.