Podnikanie a zamestnávanie cudzincov na Slovensku

1480

Prílev cudzincov do krajín Európskej únie sa stáva čoraz významnejším faktorom ovplyvňujúcim nielen domáci pracovný trh, ale aj podnikateľské prostredie. Záujem o prácu, ako aj o podnikanie cudzincov na Slovensku každým rokom rastie. Aké podmienky však musia malí a strední podnikatelia splniť na to, aby zamestnali cudzinca? S akými problémami sa stretávajú cudzinci podnikajúci na Slovensku a čo všetko musia splniť pred začatím podnikania? O tom všetkom sa môžete dočítať v priloženej analýze.