Analýza efektívnosti podporných programov – startupový program SBA

1344

V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je podpora MSP. Špecifický význam predstavujú iniciatívy na podporu startupov a začínajúcich firiem s vysokým rastovým a inovačným potenciálom. Ak sa chcete dozvedieť viac o vyhodnotení úspešnosti prijímateľov podpory v rámci startupového programu SBA, prečítajte si našu analýzu.