Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

1641

Slovak Business Agency  sa stala jedným zo strategických partnerov novovzniknutej platformy pre rodinné podnikanie, ktorej úlohou je :

  • v mene rodinných firiem  presadzovať ich záujmy aj v oblasti legislatívy a vládnej podpornej politiky, aby rodinné firmy mohli dlhodobo a zodpovedne pôsobiť  na slovenskom trhu
  • identifikovať problémy, ktoré sú špecifické pre rodinné firmy, pomáhať im hľadať riešenia, poskytovať prístup k poradenským službám
  • vytvoriť priestor na stretávanie a výmenu skúseností jednotlivých rodinných podnikov
  • napomáhať k zvyšovaniu povedomia širšej verejnosti o význame rodinného podnikania pre ekonomiku a hľadať najúčinnejšie spôsoby ako ho spoločensky oceniť

Dôvodom pre vznik takejto platformy bolo  stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a podčiarknuť tak význam rodinného podnikania.

V nadväznosti na vyššie uvedené dávame do pozornosti už skôr organizované podporné činnosti zamerané na rodinné podniky  v podobe Regionálnych podujatí  v Košiciach a Bratislave, z ktorých závery sme zhrnuli v článku http://monitoringmsp.sk/2019/11/28/rodinne-podnikanie-v-sr-skusenosti-a-prilezitosti/.

Zdroj: https://www.zps.sk/novinky/2020/zdruzenie-podnikatelov-slovenska-zalozilo-platformu-pre-rodinne-podniky