Výsledky prieskumu podnikateľov – ako dlho vydržia bez prijatia opatrení?

1292

Združenie mladých podnikateľov Slovenska v uplynulom týždni realizovalo prieskum s cieľom zistiť, ako sa opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu dotkli mikro, malých a stredných podnikateľov a čo by im pomohlo lepšie zvládnuť vzniknutú situáciu a jej dôsledky. Z prieskumu vyplynulo, že až dve tretiny malých firiem vydržia bez prijatia opatrení najviac mesiac. Každý piaty z dopytovaných podnikateľov odpovedal, že dokáže pri súčasnej situácii načas platiť mzdy a faktúry najviac 14 dní a až 64% z respondentov uviedlo, že muselo prerušiť svoju prevádzku a služby. Podľa vyjadrenia J. Solíka, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, je najvyšší čas na prijatie zásadných opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom preklenúť toto kritické obdobie a zmierniť dopady ktoré zanechá. Podnikateľom by okrem iného pomohlo obmedzenie regulácií a a maximálne zníženie byrokratických prekážok. Kľúčové zistenia z prieskumu si môžete prečítať TU.