Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

1681
Zdroj: Canva

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti novoprijatý zákon upravujúci pravidlá ukončenia niektorých starých exekučných konaní, zmenu v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá rozšírila možnosť zamestnávať rodinných príslušníkov aj v jednoosobovej s.r.o. s nižšími administratívnymi požiadavkami. Dávame do pozornosti zníženie dane z príjmov alebo aj novoprijaté zákonné zmeny súvisiace s krízou vyvolanou COVID-19. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete nižšie.