93% živnostníkov a drobných podnikateľov zasiahli opatrenia v čase koronakrízy

1361

Slovenský živnostenský zväz v spolupráci s platformou Wilio.sk uskutočnili prieskum na zmapovanie súčasnej situácie živnostníkov a drobných podnikateľov. Jeho cieľom bolo zistiť, aké ekonomické dopady majú opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia vírusu COVID 19 a akú formu pomoci táto skupina podnikateľov najviac potrebuje.  Výsledky prieskumu môžu pomôcť Slovenskému živnostenskému zväzu v presadzovaní foriem pomoci pre živnostníkov a drobných podnikateľov.  

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že až 54% dopytovaných prichádza o prácu z dôvodu, že zákazníci rušia zákazky kvôli obmedzeniam spojených s prenosom a šírením nákazy. Ďalších 25% bolo nútených prerušiť svoju činnosť vzhľadom na prijaté platné nariadenia štátu a 11,5% tak urobilo dobrovoľne, čo znamená, že až 36% živnostníkov a drobných podnikateľov má celkovo prerušenú svoju činnosť. Iba 9,2%z opýtaných má len menšie dopady na ich podnikanie. 

Aj tá časť podnikateľov, ktorí pokračujú v svojej činnosti a neuzavreli prevádzky (57%), má veľký problém s klesajúcim dopytom po ich produktoch a službách, a iba malá časť (4,4%) uviedla, že ich služby sú žiadané viac ako pred začiatkom obmedzení. Problémom sa javí aj dostupnosť materiálov a dlhé dodacie doby ich dodania.

Podnikatelia sa v prieskume mali možnosť vyjadriť, akú formu pomoci by v súčasnosti najviac ocenili. Až 55% dopytovaných potrebuje dotácie na fixné prevádzkové náklady, nakoľko tie musia platiť aj keď nemajú žiadny príjem. Ďalšou očakávanou formou pomoci od štátu je odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov, ako aj odloženie splátok úverov.

Najväčšia časť živnostníkov a drobných podnikateľov 45% podniká v oblasti stavebných prác, 27% ich vykonáva svoju činnosť v oblasti dom, byt, stavba, záhrada. Oblasť prepravy a opravy zastrešuje 14,6% oslovených. Zvyšná časť predstavuje auto-moto, eventy, biznis služby.