Bariéry a perspektívy cestovného ruchu

1796

Súčasný stav a budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku je z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu jednou z často diskutovaných tém v spoločnosti. Aj preto sme v rámci projektu „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First“ zorganizovali regionálne stretnutia na tému: „Cestovný ruch – bariéry a perspektívy“. Podujatia sa uskutočnili 17.9.2020 v Prešove 22.09.2020 v Banskej Bystrici. Pozvaní hostia z organizácií cestovného ruchu, hotelov, cestovných kancelárií, univerzít a rekreačných zariadení cestovného ruchu diskutovali a vymieňali si pohľady na témy ako sú súčasné bariéry cestovného ruchu, vplyv pandémie na cestovný ruch a aj o budúcnosti cestovného ruchu na Slovensku. Závery z diskusií a získané poznatky budú využité v spracovanej analýze na danú tému.