Na Považí pôsobia MSP s najdlhšou podnikateľskou históriou

856

Stabilita malých a stredných podnikov predstavuje jeden zo základných prvkov rozvoja hospodárstva azda všetkých vyspelých krajín. Vzhľadom na skutočnosť, že MSP na Slovensku tvoria až 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám (74 %) aktívnej pracovnej sily je ich stabilita vnímaná o to citlivejšie.

Vedeli ste, že:

  • priemerná dĺžka podnikania MSP sa na Slovensku od roku 2010 predĺžila o 0,7 roka na 10 rokov;
  • medzi najdlhšie aktívne MSP patria tie so sídlom v okresoch na Považí – Považská Bystrica, Piešťany a Ilava (priemerná dĺžka podnikania 11 a viac rokov);
  • dlhšie na trhu pôsobia MSP podnikajúce ako fyzické osoby – podnikatelia (10,6 roka vs. MSP – právnické osoby 9,2 roka);
  • najväčší podiel začínajúcich MSP s dĺžkou podnikania do troch rokov sa nachádza na Východnom Slovensku – okresy Kežmarok, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica (viac ako 37%);
  • MSP s 10 a viac ročnou históriou tvoria takmer polovicu zo všetkých MSP v okresoch Považská Bystrica, Piešťany, Martin a Turčianske Teplice.

Dlhodobo etablované MSP s dĺžkou podnikania viac ako 10 rokov v okresoch SR, 2019

Viac sa môžete dozvedieť v Atlase MSP