Nedostatočná štátna pomoc a neistá budúcnosť v podobe daňovo-odvodovej reformy

581

Živnostníci a malé a stredné podniky viackrát počas uplynulého roka vyjadrili nepokojnosť so štátnou Prvou pomocou poskytovanou v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19 na Slovensku. Niektorí dokonca o pomoc ani nežiadali z dôvodu obáv zo sankcií a vysokej byrokracie. Naopak, podnikatelia by najviac privítali nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže, ktorá je v prípade schém pomoci neprimerane vysoká. Aj takýto záver vyplynul z prieskumu Slovak Business Agency a Slovenského živnostenského zväzu uskutočneného na jeseň roka 2020.

Namiesto vyššej podpory sa podnikatelia pravdepodobne dočkajú daňovo-odvodovej reformy, avšak ani tá pozitívne zmeny neprinesie. Slovenský živnostenský zväz vo svojom vyhlásení zo snemu predostrel požiadavky, ktoré majú ambíciu zlepšiť slovenské podnikateľské prostredie. V požiadavkách sa dotkli aj rodinných podnikov, najmä témy nástupníctva. Vyjadrili aj obavy z iniciatívy zaviesť „univerzálnu voľnú živnosť“. Tak isto navrhujú zmenu zákona o dani z príjmu, zákona o DPH a zákona o účtovníctve.

Viac sa dočítate v článku TU alebo TU.