Sociálne podnikanie na Slovensku

1184

Aj tento rok sa v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ konali regionálne podujatia, tentokrát na tému: Sociálne podnikanie na Slovensku: „Krehký“ rozvoj v kontexte COVID-19. Sociálne podnikanie je v súčasnosti živou témou aj z dôvodu prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá prinesie mnohé zmeny. Na podujatiach sa diskutovalo nielen o pripravovaných zmenách, ale najmä o príležitostiach, bariérach a budúcich výzvach sociálneho podnikania, ako aj o dopadoch pandémie COVID-19 na sociálne podniky . Podujatia sa uskutočnili dňa 07.09.2021 v Banskej Bystrici a dňa 09.09.2021 v Trenčíne. Pozvanie prijali zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov, obecných sociálnych podnikov, regionálnych organizácií a aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z Odboru sociálnej ekonomiky. Zhrnuté závery z diskusií, ktoré odzneli na regionálnych stretnutiach si budete môcť prečítať v pripravovanej analýze o sociálnom podnikaní na Slovensku.