Inovácie vo vzdelávaní

1296

Rozvoj priemyslu 4.0 na Slovensku zasiahne viaceré oblasti a neobíde ani školstvo, ktoré momentálne stojí pred otázkou ako prispôsobiť svoje osnovy a pripraviť žiakov na nový pracovný trh. V rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ sa uskutočnilo podujatie zamerané práve na tému „Inovácie vo vzdelávaní v kontexte priemyslu 4.0“. Podujatie sa konalo na 26.10.2021 online z dôvodu momentálnej pandemickej situácie. Pozvanie prijali zástupcovia inovatívnych škôl, spoločností a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi zúčastnenými prebehla podnetná diskusia zameraná na inovácie vo vzdelávaní a identifikáciu bariér a príležitostí v inovatívnom vzdelávaní v kontexte priemyslu 4.0. Závery z diskusie bude možné nájsť v pripravovanej analýze zameranej práve na inovácie vo vzdelávaní  v súvislosti s rozvojom Priemyslu 4.0.