INFOGRAFIKA: Poznáte zmeny zavedené reformou zamestnaneckého stravovania?

228

Systém stravovacích poukážok nie je doménou iba Slovenska, ale funguje aj v Českej republike. V oboch krajinách prešiel systém zamestnaneckého stravovania v uplynulom období výraznými reformnými zmenami. V nasledujúcej infografike porovnávame jednotlivé ciele a výsledky reformy v oboch štátoch.