Sladký spánok bezpečnostného povedomia

332

Kybernetická bezpečnosť je čoraz pálčivejší problém, ktorý sa dotýka všetkých, vrátane malých a stredných podnikov. Edukácia v oblasti je potrebná počnúc základnými školami až po veľké nadnárodné spoločnosti a štátnu správu.

Viac sa o problematike kybernetickej bezpečnosti, jej častom zanedbávaní, chýbajúcej podpore firmám, nedostatku špecialistov, ale aj o krokoch na zlepšenie stavu dozviete v článku TU.

Zdroj: HNonline.sk