Využívanie alternatívnych zdrojov financovania

1677

Business angels, venture capital, private equity, crowdfunding – priveľa cudzích slov? Poďte si prečítať o alternatívnych zdrojoch financovania MSP a ich možnostiach využitia na Slovensku. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, podmienky ich poskytnutia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.