Aktuálny prehľad zmien v legislatíve

1477

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na zmeny v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2019 do 31.03.2019. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti 4 novo prijaté zákony  v oblasti poistenia, cestovného ruchu, hazardných hier a registra mimovládnych organizácií .