Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

1380
Zdroj: Canva

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Okrem iného, dávame do pozornosti výrazne zmeny v zákone o autoškolách týkajúce sa podmienok podnikania v tejto oblasti. Viaceré zmeny nastali aj v Zákonníku práce a taktiež boli prijaté ďalšie zákonné zmeny súvisiace s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete nižšie.