Ako sa vyvíjal maloobchod počas pandémie COVID-19?

1543

Aký vplyv mala pandémia COVID-19 na maloobchod v jednotlivých kategóriách? Bol pokles tržieb počas pandémie vyšší v maloobchode či veľkoobchode? Zasiahla pandémia všetky kategórie maloobchodu rovnako?

Pri pohľade na roky 2020 a 2021 je možné konštatovať, že stratu utrpeli všetky kamenné maloobchodné prevádzky, ktoré nemohli byť počas pandémie otvorené. Zákaz predaja sa vzťahoval na takmer všetky maloobchodné subjekty, čo sa samozrejme prejavilo na poklese počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v maloobchode. Výnimkou boli prevádzky uspokojujúce základné potreby obyvateľstva a maloobchodné prevádzky podnikajúce online.

Od roku 2009 sa počet subjektov pôsobiacich v maloobchode a veľkoobchode na Slovensku znižoval, ale výraznejší pokles v maloobchode bol zaznamenaný až v roku 2020, kedy sa počet maloobchodných subjektov znížil na 54 307.

Druhá vlna pandémie zasiahla maloobchod výraznejšie. Kým počas prvej vlny boli maloobchodné prevádzky uzavreté alebo bola ich činnosť obmedzená len na 3 mesiace, sila druhej vlny pandémie spočívala najmä v jej dĺžke. Niektoré subjekty boli zatvorené takmer 6 mesiacov, čo sa automaticky premietlo do základného ukazovateľa – tržby. Vysoký prepad tržieb bol zaznamenaný najmä začiatkom roka 2021, výraznejší ako počas finančnej krízy v roku 2009.

Úplne inak tomu bolo v oblasti online predaja.  Mnohí začali preferovať nakupovanie online, čo sa prejavilo nielen na náraste tržieb, ale samozrejme aj zvýšenom počte maloobchodných predajní podnikajúcich online.

Na podporu podnikateľov bolo na Slovensku prijatých viacero opatrení. Ich prehľad a porovnanie s opatreniami prijatými na podporu podnikateľov vo vybraných krajinách EÚ v oblasti maloobchodu, ako aj množstvo ďalších informácií o vplyve pandémie vírusu COVID-19 na maloobchod a na jednotlivé kategórie maloobchodu nájdete TU.