Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

1405

Vymedzenie základných pojmov, právna úprava a klasifikácia povinností podnikateľov, resp. predávajúcich voči svojim spotrebiteľom. Aj to je obsahom nižšie uvedenej brožúry.