Ženy podnikateľky

1389

Napriek tomu, že sa ženy zapájajú do kedysi čisto mužskej oblasti podnikania, stále je mnoho prekážok, ktorým musia čeliť. V spracovanej analýze Vám okrem spomínaných prekážok ponúkame bližší pohľad na postavenie žien podnikateliek nielen v rámci regiónov SR, ale aj vo vybraných krajinách EÚ.