Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP?

1375

Odpoveď nájdete v nižšie priloženom dokumente. Prečítajte si zjednodušené spracovanie informácií o naposledy uzákonenej právnej forme obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie a jej charakteristiku.