Gastrolístky či hotovosť? Ako je to v Čechách a ako na Slovensku po reforme?

3585

Spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov je problémom, ktorý na Slovensku, ale i v Českej republike rieši každý zamestnávateľ. Kým veľké podniky vo väčšine prípadov využívajú možnosti zabezpečenia závodného stravovania pre svojich zamestnancov, pre malých zamestnávateľov je táto možnosť v mnohých prípadoch nedostupná.

Ako v ČR, tak i na Slovensku bolo v minulosti bežné, že zamestnanci pracovali vo veľkých firmách a zabezpečenie ich stravovania bolo na pleciach zamestnávateľov práve formou veľkých závodných jedální. V prvej polovici 90. rokov sa obe krajiny rozhodli zaviesť systém stravných poukážok ako jednu z alternatív zabezpečenia stravovania. Pôvodná myšlienka sa opierala o to, že pôjde o akúsi paralelnú menu, ktorou je možné platiť len za stravovanie v reštauráciách, postupom času aj za potraviny v obchodoch. Kým zamestnávatelia si mohli vybrať od koho a za aký poplatok stravné lístky nakúpia, prijímatelia stravných lístkov mali iba dve možnosti – buď akceptovať podmienky a poplatky emitenta alebo sa vzdať zákazníkov, ktorí chcú platiť stravnými lístkami.

V roku 2021 sa uskutočnili zmeny legislatívy nielen v Česku, ale aj na Slovensku, ktoré priniesli možnosť zamestnávateľom (za určitých podmienok) prispievať na stravovanie zamestnancov aj priamo finančnou formou.

Nová slovenská vláda, ktorá nastúpila v marci 2020, sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu. To sa aj skutočne stalo a zákon od marca 2021 dal zamestnancom na výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravu.

Česká právna úprava hovorí o  povinnosti umožniť stravovanie zamestnancom, v podobe poskytnutia priestorov, kde sa môžu zamestnanci stravovať a rovnako poskytnutie priestoru na oddych počas pracovnej smeny (prestávky). Pre zamestnávateľa teda neexistuje povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie, ako je tomu v prípade Slovenskej republiky.

V oboch krajinách sa vo verejnej diskusii objavilo viacero argumentov, ktoré hovoria v prospech, ale i neprospech zmeny, ako sú:

Obe reformy, aj v Českej republike aj na Slovensku priniesli väčšiu flexibilitu výberu formy stravovania a umožnili aj možnosť priameho finančného príspevku. V prípade Slovenskej republiky existuje ešte niekoľko praktických problémov, ktoré aplikačná prax priniesla a bude nutné ich smerom do budúcnosti vyriešiť. Viac sa dozviete v komparatívnej analýze.

Krátky prehľad – infografika