Malé a stredné podnikanie v číslach

1837

Pravidelným monitoringom malých a stredných podnikov Vám chceme dať do pozornosti dokument, ktorý je zameraný na vývoj MSP z pohľadu odvetvového členenia, ekonomických ukazovateľov, postavenie MSP v SR a ich podnikateľské aktivity. Podrobnejšie sme sa zamerali na zhodnotenie vybraných kvantitatívnych ukazovateľov malého a stredného podnikania na úrovni jednotlivých krajov.