Sociálne podnikanie na Slovensku

1510

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie  na sociálne podniky ako na jeden z kľúčových aspektov ako integrovať znevýhodnené skupiny do pracovného procesu.  Legislatíva prijatá v roku 2018 vytvára pre tieto subjekty vhodnejšie  prostredie a umožňuje im rozvíjať sa. O podmienkach založenia sociálneho podniku, možnostiach podpory, príkladoch dobrej praxe v SR a EÚ sa dozviete v priloženej analýze.