Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

1206
Zdroj: Canva

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti novoprijatý zákon upravujúci pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete nižšie.