Informácie pri začatí podnikania v športe, ubytovaní a zdravotníctve

5212

Radi by sme Vám pomohli zorientovať sa v spleti legislatívnych predpisov, povolení a povinností, ktorým sa nevyhnete ak  sa chystáte podnikať, alebo podnikáte v oblasti športu, zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania ubytovania.

V oblasti podnikania športových odborníkov nastalo za posledné roky viacero výrazných zmien. Viete o aké zmeny ide? Na aké povinnosti pri začatí podnikania v tejto oblasti nezabudnúť?  Čo je potrebné predložiť na získanie oprávnenia vykonávať činnosť? Aké sú povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam? Na všetky tieto otázky a mnohé iné nájdete odpoveď v priloženom dokumente. ⇩

Špecifickou oblasťou podnikania je zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha prísnym štandardom. Ak ste sa rozhodli podnikať v tejto oblasti, radi by sme upriamili Vašu pozornosť na nevyhnutné povolenia a poplatky s nimi spojené, bez ktorých to nepôjde. Dôležitou súčasťou je aj  spôsob uzatvárania zmlúv so zdravotnými poisťovňami a ich úhradový mechanizmus. Viac v dokumente nižšie. ⇩

Podnikanie v oblasti poskytovania ubytovacích služieb prináša okrem iného aj množstvo povinnosti,  ktoré ako prevádzkovateľ, ale taktiež aj začínajúci podnikateľ musíte podľa zákona spĺňať. O tom aké sú kategórie ubytovacích zariadení, čo je potrebné a nevyhnutné pri založení  živnosti na prevádzkovanie takéhoto zariadenia, ako aj informácie o daňových a odvodových povinnostiach sa dočítate dolu. ⇩