Čo trápi podnikateľov v čase koronakrízy?

1664

Slovak Business Agency (SBA) v čase od 27.3.2020 do 7.4.2020 realizovala prieskum u MSP s cieľom identifikovať problémy jednotlivých firiem, ktoré sa im vyskytli v súvislosti s COVID-19. Analýza sa zameriava na problémy MSP, začínajúcich podnikateľov a startupov  po jednotlivých krajoch SR.

SBA oslovila celkovo 1194 malých a stredných podnikateľov, pričom 87 percent firiem zo vzorky sú v kategórii mikro podnikov s 1 až 9 zamestnancami a 11 percent tvoria malé podniky a zvyšok stredné podniky.

Hlavné závery:

  • Vo všetkých krajoch sú problémy firiem približne rovnaké
  • Najväčší problém majú firmy s poklesom objednávok za posledný mesiac
  • Druhým najčastejším problémom je splácanie záväzkov a udržanie cashflow
  • Podnikatelia podľa expertov potrebujú v prvom rade informácie na základe ktorých budú vedieť nastaviť svoj krátkodobý aj dlhodobý finančný plán a prijať kroky na optimalizáciu firemných procesov vo všetkých oblastiach.
  • Rovnako potrebujú rýchlu pomoc, pretože nie všetky spoločnosti majú dobré finančné zdravie a môžu vydržať v takýchto podmienkach dva až tri mesiace.