AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

1006

V našom aktualizovanom dokumente predkladáme podnikateľom:

V aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

Dokument obsahuje prehľad novoprijatých zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov upravujúcich aktuálne platné opatrenia pre podnikateľov. K pôvodným opatreniam pribudli nové, ktoré upravujú: predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, podmienky poskytnutia dotácie na úhradu nájomného, usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim a tiež podmienky poskytnutia antikorona záruky.

Okrem vyššie uvedených opatrení dokument obsahuje aj už skôr prijaté opatrenia z nasledovných oblastí:

  • PODPORA ZAMESTNANOSTI
  • DANE, CLÁ a ÚČTOVNÍCTVO
  • NEPRIAMA FINANČNÁ POMOC
  • SÚDNE A ÚRADNÉ KONANIA
  • BOZP A PZS
  • PODPORA EÚ