Výsledky prieskumu: Podnikatelia s ponechaním gastro lístkov nesúhlasia

1238
Zdroj: unsplash.com
Zdroj: unsplash.com

Skoro 70 % respondentov sa vyjadrilo za zrušenie alebo zavedenie alternatívneho finančného príspevku ako náhradu za gastro lístky. Takýto záver vyplynul z dotazníkového prieskumu zameraného na stravovacie poukážky, ktorý sa uskutočnil medzi zamestnávateľmi a stravovacími prevádzkami.

Stravovacie zariadenia by tak isto uvítali aj zavedenie používania gastro lístkov len v stravovacích zariadeniach.

Problém predstavujú aj vysoké poplatky pre spoločnosti poskytujúce gastro lístky. Zamestnávatelia uviedli, že za nákup gastro lístkov platia poplatok vo výške 1-3 % a stravovacie zariadenia označili výšku výkupu poukážok vo výške 3-5 %.

Podľa vyjadrenia prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska J. Solíka, podnikatelia dali v prieskume jasne najavo kritický postoj k systému fungovania stravovacích poukážok.

Podnikatelia identifikovali aj ďalšie opatrenia, ktoré by im mohli pomôcť prekonať dôsledky krízy spôsobenej pandémiou. Až 84,7 % podnikateľov uviedlo zníženie DPH, za zníženie ceny práce sa vyslovilo 74,1 % respondentov a 51,9 % označilo zrušenie zbytočnej byrokracie.

O prieskume

Prieskum sa uskutočnil v priebehu mesiacov júl-august 2020 prostredníctvom internetového dotazníka, do ktorého sa zapojilo 833 respondentov z oblasti malých a stredných podnikov. Prieskum spoločne uskutočnili Združenie podnikateľov Slovenska, Slovak Business Agency, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska a portál menucka.sk.