HOME OFFICE – benefit, ale aj nástroj na ochranu zdravia zamestnancov

1330

„Home – office“ sa v posledných mesiacoch stáva čoraz bežnejším nástrojom, ako skĺbiť vykonávanie práce a ochranu zdravia zamestnancov. Prinášame Vám informačný materiál, ktorý okrem základných definícií práce mimo pracoviska zamestnávateľa upriamuje svoju pozornosť aj na novelu  Zákonníka práce – zákon č. 66/2020 Z. z., účinnú od 4. apríla 2020, ktorá je okrem iného zameraná na podmienky využívania „home-office“ v čase krízy a upravuje podmienky práce z domácnosti zo strany zamestnancov i zamestnávateľov. Dozviete sa, čo potrebuje zamestnávateľ vedieť predtým, ako „home-office“ zavedie vo svojej spoločnosti. Upresňuje podmienky „home-office“ v bežnej situácii a „home-office“ v čase krízy reflektujúc na aktuálnu pandémiu a prípadné vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a krízového stavu. Viac sa dočítate v dokumente nižšie.