Nové malé a stredné podniky pribúdajú rýchlym tempom

1042

Za uplynulú dekádu sa na Slovensku významne zvýšila dynamika malých a stredných podnikov. V praxi to znamená, že postupne vzniká a zaniká čoraz viac podnikateľských subjektov. Pozitívnym znakom je každoročná prevaha počtu nových firiem nad zaniknutými, čím dochádza ku kontinuálnemu zvyšovaniu početnosti a rozvoju sektora MSP.

Vedeli ste, že:

  • priemerný ročný počet novoregistrovaných MSP na Slovensku sa za uplynulých 10 rokov zvýšil o 36,8 %
  • v roku 2019 vzniklo takmer o 25 000 MSP viac ako v roku 2010
  • vyšší počet nových MSP je pozorovaný v regiónoch s vyššou podnikateľskou aktivitou (mestá Bratislava a Košice, okresy Žilina, Nitra alebo Prešov)
  • najviac nových firiem v prepočte na 100 existujúcich MSP pripadá na okresy s nižším počtom MSP najmä vo východnej časti Slovenska (Gelnica, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Sobrance, či Svidník)
  • medzi novými MSP prevládajú živnostníci. Vo veľkých mestách, ako napr. Bratislava, Košice alebo Banská Bystrica, sú však výraznejšie zastúpené MSP – právnické osoby, najčastejšie s.r.o. a a.s.
  • kým na Orave, Kysuciach a východnom Slovensku vzniká najviac nových MSP v odvetví stavebníctva, v okresoch s veľkými mestami a na západe Slovenska prevládajú služby

Počet novoregistrovaných MSP na 100 existujúcich MSP, 2019

Viac sa môžete dozvedieť v Atlase MSP