Ženy podnikateľky sú najaktívnejšie v okresoch na západe a severe Slovenska

1387

Hoci ženy tvoria viac ako polovicu z celkového počtu obyvateľov v Európskej únii aj na Slovensku, v podnikaní majú dominantné postavenie muži. Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemerným zastúpením žien medzi podnikateľmi. Nízka podnikateľská aktivita žien súvisí aj s nízkym sebavedomím v oblasti podnikateľských schopností, nedostatočným vnímaním vhodných príležitostí na podnikanie a výraznejším strachom zo zlyhania.


Vedeli ste, že:

  • ženy FO – podnikateľky tvoria viac ako štvrtinu (28,6 %) všetkých FO – podnikateľov na Slovensku;
  • podnikateľská aktivita žien sa v rámci FO – podnikateľov vyznačuje najvyššou úrovňou v Bratislave a jej zázemí a v okresoch Žilinského kraja – Námestovo a Tvrdošín;
  • v porovnaní s rokom 2010 dochádza k poklesu miery podnikateľskej aktivity na Slovensku, v prípade žien FO – podnikateliek o 1,6 p. b. (najvýraznejšie v okresoch Banská Štiavnica, Veľký Krtíš a Košice I o 4,0 – 4,3 p. b.) a u mužov FO – podnikateľov o 3,6 p. b.
  • kým u mužov FO – podnikateľov je odvetvová štruktúra vo väčšine okresov pomerne vyrovnaná, ženy FO – podnikateľky sa jasne sústreďujú len na dva sektory: služby a obchod

Miera podnikateľskej aktivity žien FO – podnikateliek v okresoch SR, 2019

Viac sa môžete dozvedieť v Atlase MSP