Prieskum: Podnikatelia požadujú zmenu opatrení na podporu podnikania počas koronakrízy

1784

Už takmer rok sa snažia podnikatelia zachrániť svoje podnikanie, ktoré momentálne trpí kvôli vládnym opatreniam zavedených z dôvodu pandémie. V priebehu uplynulého roka realizovali Slovak Business Agency, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz viacero prieskumov, ktoré hovorili jasnou rečou a potvrdil ich aj ten najnovší. Opatrenia na podporu podnikania v období koronakrízy je potrebné zmeniť!

Na základe výsledkov nového prieskumu môžeme identifikovať štvoricu najviac preferovaných opatrení. Podnikatelia by najviac uvítali odpustenie sociálnych odvodov (54 %) a zvýšenie príspevku na náhradu straty príjmu (47 %). Hneď za týmito opatreniami nasleduje zavedenie dotácie na ďalšie fixné náklady (29 %) a zvýšenie výšky priamej dotácie na úhradu nájomného (26 %).

Ďalšie navrhované opatrenia reflektujú na dlhodobé problémy podnikateľského prostredia na Slovensku a tou sú najmä zníženie administratívnej záťaže a byrokratických úkonov. Tie sa žiaľ nespájajú len s procesom získavania podpory v čase koronakrízy, ale podnikatelia sa s nimi stretávajú častejšie ako je to potrebné“, dodáva Marián Letovanec, riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov SBA. Za zníženie administratívnej záťaže a byrokratických úkonov sa totiž vyjadrilo až 52 % respondentov. Podnikateľom by tak isto pomohlo zníženie dane z príjmu (47 %) a zníženie sadzby DPH (45 %). Malým a stredným podnikom, ktoré pôsobia obchode a v ubytovacích a stravovacích službách by pomohlo aspoň čiastočné otvorenie prevádzok.

Necelá polovica oslovených respondentov (45 %) vníma pozitívne pripravovaný návrh komplexného odškodňovacieho zákona, ktorý hovorí o preplatení účtovnej straty za rok 2020. Tento návrh by nahradil väčšinu aktuálnych podporných opatrení. Podľa Jána Solíka, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, benefity tohto návrhu prevažujú nad faktom, že obsahuje aj viacero negatív. „Vyriešil by sa problém s fixnými nákladmi tým, ktorí majú vysoké odpisy, nedostali zľavu na nájomnom, a preto nemajú nárok na kompenzáciu, alebo pôsobia v sektoroch, pre ktoré nevznikli špeciálne schémy. Zároveň by mohlo ísť aj o relatívne administratívne nenáročné riešenie.“

Prieskum bol realizovaný v spolupráci Slovak Business Agency, Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom v dňoch od 22.2.2021 do 01.03.2021. Cieľom prieskumu bolo získať pohľad malých a stredných podnikov na opatrenia prijímané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie.

O výsledkoch prieskumu si môžete prečítať aj TU a v Správe z prieskumu.