INFOGRAFIKA: Poznáte výhody a nevýhody švarcsystému?

234

Hranica medzi výkonom závislej práce a zastretým pracovným pomerom je tenká. Za švarcsystém sa považuje ekonomická činnosť, pri ktorej subjekty vykonávajú prácu pre podnikateľa, pričom ich činnosť nesie znaky závislej práce. Formálne teda tieto subjekty vystupujú ako samostatne zárobkovo činné osoby. Nasledujúca infografika približuje výhody a nevýhody švarcsystému.