Malé a stredné podnikanie v Trnavskom samosprávnom kraji v roku 2020

789

Trnavský samosprávny kraj patrí medzi menšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov.

Medzi najdôležitejšie výhody kraja nesporne patrí rast zahraničného kapitálu v priemysle, koncentrovanejšia prítomnosť zahraničných investorov, kvalifikovaná pracovná sila, potenciál pre výstavbu priemyselných parkov, vysoký podiel ornej pôdy, či dobrá dopravná infraštruktúra.

Vedeli ste, že:

  • v TTSK je registrovaný tretí najnižší počet malých a stredných podnikov na Slovensku (na konci roka 2020 to bolo 58 822 MSP)
  • rast početnosti MSP v kraji patrí medzi najpomalšie v SR (v porovnaní s rokom 2005 sa ich počet zvýšil o 20,4 %, na celom Slovensku o 30,6 %)
  • miera podnikateľskej aktivity je najvyššia v okresoch Dunajská Streda a Trnava, kde na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadá 25, resp. 22 MSP
  • ženy v TTSK tvoria viac ako štvrtinu (28,8 %) všetkých aktívnych fyzických osôb – podnikateľov
  • počet nových registrácii MSP v kraji kontinuálne rastie už od roku 2016 aj napriek koronakríze (v roku 2020 bolo zaregistrovaných 8 450 nových MSP s medziročným rastom o 5,1 %)
  • TTSK dosahuje druhý najnižší podiel subjektov s kladným hospodárskym výsledkom (65,8 %) po BSK
  • MSP v kraji patria medzi nadpriemerne zadlžené (bankové úvery využil približne každý piaty malý a stredný podnikateľ)
  • Pozícia MSP na vývoze je v porovnaní s ostatnými krajmi druhá najslabšia (MSP z TTSK realizovali pätinu celkového vývozu kraja).

Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Malé a stredné podnikanie 2020 Trnavský samosprávny kraj