Podnikanie neplnoletých aj na Slovensku?

2592

Zlepšovanie podnikateľského prostredia je prioritou slovenských vlád dlhodobo. V poslednom období sa do popredia začali dostávať také návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, na základe ktorých by mohli začať podnikať mladí, talentovaní ľudia aj pred dovŕšením dospelosti. Veď aj zo sveta poznáme množstvo príkladov mladých podnikateľov, ktorí vybudovali úspešné firmy ešte pred svojou plnoletosťou. Návrh, o ktorom sa uvažuje je umožnenie podnikania neplnoletým osobám formou živnostenského oprávnenia.

Doterajšia právna úprava na Slovensku patrí medzi najprísnejšie v Európe. Striktne vymedzuje vek 18 rokov. Nezohľadňuje pritom ani fakt, že na iné právne úkony – napríklad na uzatvorenie sobáša pripúšťa zákon aj nižšiu vekovú hranicu, ak spôsobilosť posúdi nezávislý súd. Z údajov o podnikateľoch (živnostníkoch) ale vyplýva, že záujem mladých podnikateľov o podnikanie formou živnosti existuje. Vo veku 18 rokov založilo v roku 2020 svoje podnikanie viac ako 1000 ľudí. Je možné predpokladať, že časť z nich by mala záujem podnikať už skôr, avšak zákon takéto konanie neumožňuje. Mladí podnikatelia najčastejšie podnikajú v službách a stavebníctve.

Podnikanie neplnoletých osôb pritom vôbec nie je v Európe výnimočné. V susednej Českej republike mladí záujemcovia o podnikanie potrebujú súhlas rodičov a súhlas súdu, následne môžu získať oprávnenie na podnikanie.

Podnikanie pred dovŕšením plnoletosti je možné aj v Dánsku, Spojenom kráľovstve, či vo Švédsku alebo v Nemecku. Z podobných krajín ako Slovensko umožňuje podnikanie 15 ročným aj Estónsko. Veľmi liberálne prostredie pre mladých podnikateľov poskytuje  Holandsko.

Väčšina z vyššie uvedených krajín vyžaduje povolenie súdu na podnikanie a zároveň obmedzuje vekovú hranicu, pri ktorej môže mladistvý podnikateľ podnikať. Táto hranica je rôzna ale pohybuje sa vo veku 15 – 17 rokov.

Viac sa dočítate v analýze Podnikanie neplnoletých: Slovensko vs. zahraničie.