INFOGRAFIKA: Ktoré právne predpisy musia byť dodržiavane pri podnikaní formou e-commerce?

225

Predaj online formou je obľúbenou formou podnikania mnohých MSP. Aj podnikanie formou e-commerce je zaťažené viacerými právnymi predpismi, ktoré musí podnikateľ dodržiavať. V nasledujúcej infografike zhŕňame najdôležitejšie aspekty regulačného zaťaženia, ako aj niektoré štatistiky v oblasti rozvoja trhu e-commerce.