Živnostníkom chýba väčšia podpora od vlády. Sľuby zostali v lufte, žiadna pomoc sa nekoná

362

Malým podnikateľom so živnosťou sa oproti uplynulým rokom vôbec nezlepšili podmienky fungovania ani neznížili odvody či dane

Hoci minister financií koncom roka 2021 avizoval chystanú daňovo-odvodovú reformu, napokon sa nekonala. Živnostníkom by však jeho návrhy viac poškodili, ako pomohli. Analytici i odborníci z praxe uvádzajú, že boli odstrihnuté od reality, bez vyčíslenia dôsledkov pre prax.

Analytici Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz (INESS) prepočítali dosah reformy na prax a zistili, že živnostník s tržbami 30-tisíc eur ročne by zaplatil jednorazovo na daniach a odvodoch pred reformou 3 843 eur a po nej až 8 700 eur.

Počet živnostníkov sa však zvýšil

Prekvapením je, že oproti roku 2020 počet živnostníkov narástol o 37 967. Možným faktorom vyššieho počtu živnostníkov bola „nútená“ zmena právnej formy MSP z právnických osôb na fyzické osoby u cudzincov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z., teda Obchodného zákonníka. 

Výhodou živnostníkov podnikajúcich v roku 2021 v kategórii MSP v počte 350 233 subjektov, je podľa analýz Slovak Business Agency (SBA) najmä vysoká flexibilita pri začatí a ukončení podnikania či pozastavení a opätovnej aktivácii živnosti.

Prax chce zvýšenie paušálu

Za čiastočne prínosnú pre živnostníkov možno v roku 2021 považovať novelu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá priniesla jeho zjednodušenie. Zrušila sa maximálna a minimálna lehota pozastavenia živnosti, predĺžila sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Nič to však nemení na tom, že prijímanie legislatívy je chaotické a nepredvídateľné.

Ako uviedla generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová, enormný počet poslaneckých návrhov zákonov a ich prijímanie v skrátenom konaní je znepokojujúce. „Znemožňuje to akúkoľvek odbornú diskusiu s dotknutými subjektmi a o podstatných veciach rozhoduje úzka skupina poslancov.“

Živnostníci vedia, v čom potrebujú pomôcť. „Vzhľadom na vysokú infláciu treba zvýšiť limit paušálnych výdavkov aspoň na 29 800 eur zo súčasných 20-tisíc eur, treba zvýšiť hranicu povinnej registrácie na DPH zo 49 790 eur najmenej na 85-tisíc eur.“

Taktiež by bolo vhodné upraviť podmienky transferového oceňovania majetku živnostníkov pri jeho prevode na pokračovateľov tak, aby nepodliehali dani z príjmov, keďže ho ako investíciu vytvorili zo zisku po zdanení. 

Ako sa zmenil trh s MSP pri fyzických osobách v roku 2021

  • V roku 2021 tvorili fyzické osoby podnikatelia viac ako polovicu (59,4 percenta) z celkového počtu aktívnych MSP.
  • Medzi fyzické osoby podnikateľov spadajú tri právne formy: živnostníci (92,9 percenta, teda 350 233 subjektov), slobodné povolania (6,1 percenta, teda 22 954 subjektov) a samostatne hospodáriaci roľníci (1 percento, teda 3 684 subjektov).
  • Napriek predchádzajúcim vlnám pandémie práve živnostníci stáli v roku 2021 za medziročným nárastom počtu fyzických osôb podnikateľov o 11,2 percenta.
  • Najvýznamnejším odvetvím pre fyzické osoby bolo stavebníctvo s podielom 25,1 percenta a obchodné služby – 21,8 percenta.
  • Najnižšiu dynamiku rastu vykazovali živnostníci s hlavnou činnosťou podnikania v obchode, medziročne o 4,3 percenta.

Viac o téme dočítate v článku TU.

Zdroj: TREND a SBA, analýza Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2021