4. Stretnutie Pracovnej skupiny

2139

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z analýzy Efektívnosti podporných programov, tentokrát k hodnoteniu Startupového programu SBA, ako aj výsledky zo Správy o stave MSP na Slovensku za rok 2018. A ako vnímajú podnikanie na Slovensku samotní malí a strední podnikatelia? Odpoveď na túto otázku a na mnohé iné nám priniesol Prieskum kvality podnikateľského prostredia.